Retourkoop.nl wint Circulair Compliment 2020

Het Circulair Compliment is dit jaar gewonnen door Retourkoop.nl. Wethouder Klaas Verschuure reikte vandaag namens de jury ‘digitaal’ de prijs uit: een cheque ter waarde van 2.500 euro. Met het Circulair Compliment worden circulaire initiatieven in Utrecht gewaardeerd en aangemoedigd. De publieksprijs gaat dit jaar naar Circle That. De prijs is een samenwerking van de Duurzame Week en de gemeente Utrecht. “Utrecht draagt circulaire initiatieven een warm hart toe”, legt wethouder Klaas Verschuure uit. “Daarom hebben we het Circulair Compliment in het leven geroepen, waarmee wij ondernemers en andere initiatiefnemers stimuleren om bij te dragen aan de volledig circulaire stad die wij willen worden.”

De vakjury bestond uit Joppe van Driel van het Utrecht Sustainability Institute, Margit Végh van de Duurzame Week en wethouder Klaas Verschuure (Circulaire Economie). In het juryrapport lichten zij de keuze voor Retourkoop.nl toe: “De jury vindt de groeiende stroom elektrisch afval een probleem dat meer aandacht verdient. Retourkoop.nl biedt een praktisch bedrijfsmodel voor reparatie en hergebruik en maakt de circulaire economie concreet. Daarnaast wil Retourkoop.nl consumenten bewust maken van de verspillende kant van hun webwinkel-gedrag.”

Podium en inspiratie
Het Circulair Compliment is bedoeld om Utrechtse initiatiefnemers en organisaties, die circulair ondernemen, een podium te geven. Zo komen ze prominenter in beeld én inspireren ze andere partijen en Utrechters met hun aansprekende circulaire initiatieven. Het Circulair Compliment leverde dit jaar negen inzendingen op. De vier genomineerden waren Circle That, GroenGoed, Fungi Factory, en Retourkoop.nl. De afgelopen weken verzamelden zij online ruim 1000 publieksstemmen. Circle That ontving dit jaar de meeste stemmen en kreeg de publieksprijs, een samenwerkings- en ondersteuningspakket van Duurzame Week.

Samen ontwikkelen
Circulair ondernemen brengt voor ondernemers en de gemeente nieuwe vragen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe verdienmodellen, geschikte locaties en wringende regelgeving. Alle deelnemers aan het Circulair Compliment kregen de vraag hoe de gemeente hen meer kan ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun circulaire initiatief. De gemeente wil naar behoefte de zogenaamde ‘groene loper’ inzetten. Zo kijkt de gemeente met duurzame initiatieven en bedrijven welke obstakels een initiatiefnemer tegenkomt en hoe die met de overheid zijn weg te nemen.

Wat doet de gemeente?
De gemeente heeft zich verbonden aan de ambitie van het Rijk om in 2050 volledig circulair te zijn. Het Actieprogramma Utrecht Circulair 2020-2023 beschrijft waar we als stad extra op in willen zetten tot en met 2023. Zo wil Utrecht een aantrekkelijke stad zijn voor circulaire bedrijven en koopt de gemeente zelf ook zo veel mogelijk circulair in. Hiervoor werkt de gemeente samen met innovatieve en duurzame bedrijven, ondernemers, organisaties en andere overheden in de stad, regio, landelijk en Europees.

De uitreiking is hier terug te kijken via het YouTube kanaal van Duurzame Week.

Terug naar home

Prov. Utrecht ontwikkelt tool solar carports

De provincie Utrecht wil de CO2-uitstoot flink verlagen en daarvoor moet veel duurzame energie worden opgewekt. De provincie stelt daarom een online tool beschikbaar, waarmee eigenaren van parkeerterreinen snel kunnen zien of het plaatsen van overkappingen met zonnepanelen (solar carports) interessant voor hen is. Een uitbreiding van dit soort overkappingen zorgt voor extra opwek van duurzame zonne-energie, waarbij slim gebruik wordt gemaakt van de ruimte in onze drukbevolkte provincie.

Via de online tool Park the sun kunnen eigenaren van parkeerterreinen een snelle analyse maken om te kijken of het voor hen interessant is om solar carports te plaatsen. In de applicatie kunnen ze zien hoeveel energie er duurzaam wordt opgewekt op het parkeerterrein en wat de investeringskosten hiervoor zijn. Ook kunnen zij een analyse maken met welke financieringsconstructies of subsidies de business case interessant kan worden gemaakt. Ook andere mogelijkheden kunnen daarbij worden meegenomen, zoals het toevoegen van laadpalen voor elektrische auto’s.

Dubbel ruimtegebrek
Het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen is een interessante optie in de zoektocht naar geschikte locaties voor duurzame energie. Naast zonnepanelen op daken, en bijvoorbeeld zonnevelden, zoeken we als provincie Utrecht naar andere mogelijkheden om voldoende energie duurzaam op te wekken en slimme combinaties te maken. Als je een parkeerterrein overkapt, zorg je daarmee voor dubbel ruimtegebruik. Daarnaast kunnen hierdoor auto’s ook afgeschermd worden van regen en hagel en op een warme dag in de schaduw staan.

De applicatie externe link is openbaar toegankelijk en zo kunnen naast de gemeenten ook inwoners, energiecoöperaties en projectontwikkelaars kijken welke locaties interessant zijn om met solar carports meer duurzame zonne-energie op te wekken.

Bron: Provincie Utrecht

Gem. Utrecht biedt (extra) steun corona aan.

De vooruitzichten werden de afgelopen tijd steeds somberder en gisteren (13 oktober 2020) kregen we dan definitief te horen waar we al voor vreesden. Helaas zijn we er met elkaar nog niet in geslaagd om de verspreiding van het coronavirus blijvend terug te dringen. Ook in de Gemeente Utrecht stijgt het aantal inwoners dat besmet is met het coronavirus. Het kabinet heeft zich daarom genoodzaakt gezien een ingrijpend pakket nieuwe maatregelen af te kondigen. Een set maatregelen die het dagelijkse leven van iedereen hard raakt.
We moeten constateren dat we in een fase zijn beland waarin er meer bedrijven zullen zijn die het niet redden en dat meer mensen hun baan zullen verliezen. Het kabinet heeft inmiddels bekend gemaakt dat zij met steunpakketten klaar staat om getroffen bedrijven te steunen.

Horeca
De afgelopen zeven maanden hebben Utrechtse horecaondernemers en hun medewerkers zelf actie ondernomen om de anderhalve meter in hun hotels, restaurants en cafés te garanderen. Dat heeft in heel Utrecht geleid tot veel sympathie. In een eerdere fase van de coronacrisis waren veel horecaondernemers nog enigszins optimistisch gestemd over de toekomst en vonden velen creatieve oplossingen om omzet te genereren. Door de nieuwe maatregelen en de sluiting zullen er harde klappen gaan vallen. Ik weet dat velen van jullie daar grote zorgen om hebben.

Verkoop alcohol en supermarkten
De afgelopen tijd hebben we contact gehad met veel ondernemers, onder meer met managers van supermarkten met een avondopenstelling. Met hen is gesproken over situaties waarbij na sluitingstijd van de horeca, klanten op grote schaal alcohol inkochten en die in groepsverband in parken en elders nuttigden. De ondernemers hebben hun verantwoordelijkheid genomen en besloten om op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond hun winkels eerder te sluiten. Daarmee voorkwamen zij herhaling.
Voor supermarkten en andere winkels die alcohol mogen verkopen, gelden er vanaf vandaag striktere regels voor alcoholverkoop (dit mag tot 20.00 uur). Wij blijven met de supermarkten en andere winkels in gesprek om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken, bijvoorbeeld om voor het winkelpersoneel een veilige werkomgeving te creëren.

Detailhandel
Zonder leven op straat krijgen ook andere ondernemers en winkeliers het nog moeilijker. Het maatregelenpakket zal direct effect hebben op de klandizie. Uit de vorige lockdown hebben we geleerd dat er grote verschillen zijn tussen winkelgebieden en branches. Met name in het centrum zullen de maatregelen van gisterenavond hard voelbaar zijn. Met vertegenwoordigers van onder meer Centrum Management Utrecht zal ik spreken over de ontstane situatie.

Evenementen
De evenementenbranche had het al loodzwaar, kon net zijn creativiteit weer wat kwijt in nieuwe concepten en krijgt nu weer een klap. Ondanks het onzekere perspectief, zijn en blijven we met de evenementenbranche in gesprek om ons voor te bereiden op het komende seizoen, zo goed en kwaad als het kan.

Contactberoepen
Anders dan in de eerdere lockdown, kunnen de contactberoepen hun werk gelukkig blijven doen onder het huidige regime van maatregelen. Juist omdat hier rechtstreeks contact is met klanten, drukken wij iedereen die hier werkzaam is op het hart om de gedragsmaatregelen te respecteren, zoals het dringende advies voor het gebruik van mondkapjes zowel voor medewerkers als voor klanten.

Thuiswerken
Als stad van dienstverlening en dienstverleners waren we voor corona al wat meer gewend aan thuiswerken dan anderen. Met veel werkgevers en onderwijsinstellingen hebben we met de vervoersbedrijven afspraken kunnen maken over spreiden van verkeer. Toch weten we dat het vele werkgevers en vooral veel werknemers zwaar valt: het vooruitzicht op nog weer een maand en mogelijk langer vanuit huis werken. We weten ook dat werkgevers creatief zijn in het vinden van oplossingen om toch contact te houden, om de sociale basis te bewaken. Blijf dat doen.
Zoals al eerder gesteld: de nieuwe maatregelen raken ons allemaal en treffen veel meer sectoren en ondernemers dan ik hier kan noemen. Laat ik hier benadrukken dat we grote waardering hebben voor jullie, jullie werknemers, klanten en bezoekers. Iedereen die zo goed mogelijk heeft bijgedragen om het coronavirus onder controle te krijgen én om de stad levendig te houden: hartelijk dank daarvoor! Op de site van de gemeente Utrecht staat informatie voor ondernemers die meer willen weten over steunmaatregelen of die verwijzingen zoeken naar andere instanties: www.utrecht.nl/hulpvoorondernemers.

Terug naar home

Utrecht Region en Taipei ondertekenen economische samenwerkingsovereenkomst

Op 8 oktober 2020, tijdens de Taiwan Business Day tekende mevrouw Shan Shan Huang, de wethouder van Taipei City en meneer Klaas Verschuure, viceburgemeester van de stad Utrecht en vertegenwoordiger van Utrecht Region, een economische samenwerkingsovereenkomst.

Het Memorandum van Overeenstemming (MvO), dat in Utrecht en in Taipei tegelijk werd ondertekend, stimuleert en ondersteunt de uitwisseling van teams van jonge ondernemers van startups en middel en kleine bedrijven (mkb) tussen de onderlinge arbeidsmarkten.

Concreet betekent dit dat teams vanuit Taipei uitgenodigd zullen worden om deel te nemen aan het Utrecht Region Health Accelerator Programma (URHAP). Daarnaast zullen teams vanuit de Utrecht Region worden verwelkomt bij het Global Startup Talents @ Taipei Programma.

Wethouder Economische Zaken bij Gemeente Utrecht en boardlid van de Economic Board Utrecht Klaas Verschuure: “Ik ben blij deze MvO te tekenen namens onze regio. Participatie in deze programma’s zal onze jonge ondernemers helpen met de ontwikkeling van hun producten en diensten, hun bedrijven en zal de toegang tot internationale markten vergroten.Tegelijkertijd biedt het gelijkgestemde ondernemers uit Taiwan de kans om ons beter te leren kennen en om hier te innoveren en zaken te doen. In de Utrecht Region, in Nederland en in Europa. Ondanks de economische uitdagingen als gevolg van COVID19, is dit indicatief bijzonder relevant. Ik verwelkom het volledig.”

Het ondertekenen van deze MvO is onderdeel van een grotere economische en innovatieve samenwerking tussen Utrecht Region en Taiwan.
Bron: Economic Board Utrecht

Terug naar home

3 Juni – InnerCircle II

12h00 – Karens place Utrecht – Een InnerCircle bestaat uit een vaste groep van tien (corona) ondernemers en ambitieuze managers, die één keer per maand, bij elkaar komt. We gaan voor elkaar en met elkaar aan de slag. Leads en business genereren, maar ook elkaar handvatten aanreiken ter verbetering van het ondernemerschap. Vertrouwen is hierin het toverwoord. Wij gaan op een leuke en informele manier elkaar leren kennen, uw individuele situatie als ondernemer bekijken, maar ook inhoudelijke thema’s bespreken. Elkaar verder willen helpen, dat is de essentie van een InnerCircle.

In 2021 starten we met twee ‘standaard’ groepen. Groep I komt elke eerste maandag van de maand, tussen 15.00 en 17.00 uur bij elkaar. Groep II op de eerste donderdag van de maand tussen 12.00 en 14.00 uur.

Interesse ? Bekijk hier het bijpassende lidmaatschap.

9 Juni – Managers 4Business InnerCircle

9h00 – Karens place Utrecht – Bent u Sales Manager, Sales Executive of Commercieel Adviseur en verantwoordelijk voor de sales van uw bedrijf? Zitten uw klanten door heel Nederland? En richt u zich op de grote(re) bedrijven (>100 FTE) in Nederland? Dan biedt Nederland 4Business u een standaard een InnerCircle aan. In deze groep hebben wij (in eerste instantie – corona) plek voor twaalf personen die dagelijks bezig zijn met de sales van hun bedrijf. Koude acquisitie, het binnen halen van new business, eventuele aanbestedingen. U weet waar het over gaat, de overige personen ook. In zeven bijeenkomsten gaat u met en voor elkaar aan de slag. Leads en business genereren, maar ook elkaar handvatten aanreiken ter verbetering.
Na de eerste kennismaking, volgen er minimaal vier één op één gesprekken (in eigen tijd). De tweede bijeenkomst staat nog in het teken van elkaar leren kennen. Maar, daarna gaan we voor elkaar en met elkaar aan de slag. Prospects worden gedeeld en openingen bij bedrijven verzorgd. Daarnaast proberen we elkaar sterker te maken door de dagelijkse werkzaamheden te bespreken, te delen en wellicht te verbeteren. Bekijk het lidmaatschap hier.

15 Juni – walk & talk

24 Juni – Directors 4Business

17h00 – nader te bepalen – Bent u een échte ondernemer. Iemand die zelf een bedrijf groot heeft gemaakt, een bedrijf heeft gekocht, of deze als familiebedrijf overgenomen? Bent u eigenaar van een groot regionaal bedrijf (> 1 miljoen euro omzet), of eigenaar van een bedrijf met meer dan twintig medewerkers, dan is Directors 4Business iets voor u. In dit netwerkplatform treft ú gelijkgestemden om samen te komen, kennis te delen, elkaar te inspireren en samen te werken. Na het kennismakingsdiner gaan we met een kleine groep (corona) van gelijkgestemden verder. Het programma volgt zo snel mogelijk.

1 Juli – InnerCircle II

12h00 – Karens place Utrecht – Een InnerCircle bestaat uit een vaste groep van tien (corona) ondernemers en ambitieuze managers, die één keer per maand, bij elkaar komt. We gaan voor elkaar en met elkaar aan de slag. Leads en business genereren, maar ook elkaar handvatten aanreiken ter verbetering van het ondernemerschap. Vertrouwen is hierin het toverwoord. Wij gaan op een leuke en informele manier elkaar leren kennen, uw individuele situatie als ondernemer bekijken, maar ook inhoudelijke thema’s bespreken. Elkaar verder willen helpen, dat is de essentie van een InnerCircle.

In 2021 starten we met twee ‘standaard’ groepen. Groep I komt elke eerste maandag van de maand, tussen 15.00 en 17.00 uur bij elkaar. Groep II op de eerste donderdag van de maand tussen 12.00 en 14.00 uur.

Interesse ? Bekijk hier het bijpassende lidmaatschap.