Zonnepact voor groei zonnepanelen

Steeds meer Utrechtse daken krijgen zonnepanelen. 17 procent van de daken is inmiddels voorzien van zonnepanelen, terwijl dit vorig jaar nog 13 procent was. De stad ligt hiermee goed op koers om de eigen doelstelling van 20 procent in 2025 te halen. Om de aanschaf van zonnepanelen verder te stimuleren, gaat de gemeente samen met andere partijen samenwerken in een zogeheten zonnepact. Dit samenwerkingsverband moet het voor bedrijven gemakkelijker maken om zonnepanelen op hun dak te leggen. Bedrijfsdaken blijven momenteel achter bij het gemiddelde. 10 procent van de bedrijfsdaken heeft inmiddels zonnepanelen, tegen 6 procent vorig jaar.

In het zonnepact werken verschillende partijen samen om ondernemers te helpen bij de verschillende stappen die nodig zijn om zonnepanelen aan te schaffen. De partijen die meedoen zijn onder meer bedrijventerreinverenigingen, ondernemersvertegenwoordigingen, adviseurs, banken en de provincie Utrecht.

“We merken dat veel ondernemers graag zonnepanelen willen, maar dat ze daar door de drukte van de dagelijkse bedrijfsvoering niet aan toe komen,” zegt wethouder Lot van Hooijdonk (energie). “Ook weten aanbieders van zonnepanelen deze groep niet altijd te bereiken. Daardoor zijn ondernemers vaak nog onbekend met de mogelijkheden. We hebben het zonnepact opgericht om daar verandering in te brengen. We willen ondernemers informeren en ontzorgen, waardoor het een behapbare stap wordt om zonnepanelen te nemen. Zo profiteren ondernemers van een lagere energierekening en werken we samen aan een prettige en gezonde stad die steeds meer draait op duurzame energie.”

Utrecht hoopt het aandeel zonnepanelen op bedrijfsdaken de komende jaren verder op te krikken. De huidige groei is vooral te danken aan daken van particuliere woningen en daken van huurwoningen van woningcorporaties. In deze laatste categorie steeg het percentage tussen 2019 en 2020 van 6 naar 14 procent. Particuliere daken zitten op 20 procent. Op daken van maatschappelijk vastgoed liggen het vaakst zonnepanelen. Bij sportaccommodaties is 21 procent voorzien van zonnepanelen, bij onderwijsgebouwen 24 procent en bij gemeentelijke gebouwen 26 procent.

Kijk voor meer informatie over het zonnepact op www.utrecht.nl/zonopbedrijfsdak.

Terug naar nieuws.

Rob Urgert

Urgert werd op 9 juli 1968 geboren in Den Haag. Hij is van oorsprong voedingskundige en promoveerde in 1997 aan de Wageningen Universiteit op een onderzoek naar de cholesterolverhogende componenten in koffie (cafestol en kahweol). Vlak daarna besloot hij zijn leven om te gooien en zich uitsluitend te richten op humor.

Rob Urgert werd in 1998 lid van Comedytrain. Hij schreef onder meer teksten voor de televisieprogramma’s Dit was het nieuws en Koefnoen. Ook maakte hij tussen 2000 en 2005 drie solocabaretprogramma’s.

Samen met Bastiaan Geleijnse – een van de mannen achter de strip Fokke en Sukke – ontwikkelde hij de Spoedcursus Humor, een vrolijk programma waarin zij de techniek van het grappen maken proberen bij te brengen aan hun publiek. De cursus is bedoeld voor iedereen die zich interesseert voor humor en houdt het midden tussen een cabaretprogramma en een lezing. In 2010 schreef hij samen met Bastiaan Geleijnse ook een boek over humor, getiteld Spoedcursus Humor.

Sinds 2006 werkt hij veel samen met cabaretier Joep van Deudekom. Samen schreven zij de boeken Waarom zit ik niet in oranje? (over de wetenschap achter het voetbal) en Hoe word ik succesvoller dan mijn collega’s? (over de wetenschap achter succes). Ook maken Urgert en Van Deudekom samen veel populair wetenschappelijke programma’s. De gezamenlijke passie van de twee is de wetenschap bereikbaar te maken voor een breed publiek.

In 2006 was Urgert te zien in het VARA-programma Onder de tram, waarin hij samen met Van Deudekom op humoristische wijze de zin en onzin van wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek belichtte. Van 2007 tot 2009 maakte hij, wederom samen met Van Deudekom, voor Net5 het programma Tussen de Oren, een humoristische quiz over psychologie en communicatie.

Van eind 2011 tot het voorjaar van 2018 was Urgert een van de quizmasters in het satirische De Kwis, eerst als onderdeel in de programma’s van Paul de Leeuw, en sinds 2013 als zelfstandig programma. Dit deed Urgert samen met Joep van Deudekom, Niels van der Laan en Jeroen Woe.

Op 20 oktober 2016 begon Urgert samen met Joep van Deudekom en Sophie Hilbrand bij BNN/NTR aan de achtdelige populair wetenschappelijke serie Het Instituut.

Begin 2020 maakte Urgert, wederom met Van Deudekom, een nieuw populair wetenschappelijk programma; getiteld Wie denk je wel dat je bent?. Het duo vergeleek in dit programma twee groepen van tegenovergestelde typen mensen met elkaar. In Hoe word ik succesvoller dan mijn collega’s? proberen ze antwoord te geven op de vraag welke factoren van invloed zijn op een succesvolle loopbaan.

Terug naar programma.

Joep van Deudekom

Van Deudekom werd op 28 maart 1960 geboren in Amsterdam. Hij volgde het vwo en hierna ging hij naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Na het afronden van zijn studie ging hij werken als gymnastiekleraar. Na enkele jaren leraar te zijn geweest, ging hij Nederlands recht studeren aan de Universiteit van Amsterdam, om vervolgens docent privaatrecht aan de Hogeschool Alkmaar te worden. Ondertussen trad hij af en toe nog op met Heerschop en Waas, die hij op de ALO had ontmoet. Na een optreden op een jubileumavond van de ALO, besloot Van Deudekom in 1986, samen met Heerschop, Waas en muzikaal begeleider Pim van Asten, zich in te schrijven voor Cameretten. Hier wisten zij in 1987, onder de naam Niet Uit Het Raam, de finale te halen.

Hoewel de carrière van Niet Uit Het Raam zelf, waar Van Asten al snel afhaakte, maar langzaam van de grond kwam, werden Van Deudekom, Heerschop en Waas, soms in combinatie met elkaar, steeds vaker gevraagd als tekstschrijvers voor onder andere Ook dat nog!. In 1994 maakte hij voor de VARA een reeks jeugdprogramma’s onder de naam Het leven is… Verder maakte hij deel uit van het vaste cabaretteam van het VARA-radioprogramma Spijkers met koppen en werd hij daarna een van de tekstschrijvers van het televisieprogramma Kopspijkers.

Sinds 2006 werkt Van Deudekom intensief samen met Rob Urgert. Samen maakten en presenteerden ze, in 2006, de populair wetenschappelijke quiz Onder de tram voor de VARA. Na één seizoen verkaste het programma naar Net5. Daar liep het nog twee seizoenen onder de titel Tussen de oren.

In 2011 maakte hij, met Urgert, zijn rentree bij de VARA als lid van het comedyteam in de programma’s PAUL! en Langs de Leeuw van Paul de Leeuw. Van 2013 tot en met 2018 was dit programma een zelfstandig programma onder de naam De Kwis.

Op 20 oktober 2016 begon Van Deudekom samen met Rob Urgert en Sophie Hilbrand bij BNN/NTR aan de achtdelige populair wetenschappelijke serie Het Instituut (producent Blazhofski). Dit programma werd verkocht aan Denemarken en Canada. Vanaf 2020 is het te zien als ‘100Humans’ op Netflix. In 2018 stopten Rob Urgert en hij ook met de Kwis om zich meer te gaan toeleggen op het ontwikkelen van nieuwe tv-formats en eventprogramma’s.

In 2019 ontwikelde hij wederom met Rob Urgert en met Posvideo de tv-programma’s ‘Uur van de Waarheid’ (BNN-VARA NPO1 met Frank Evenblij), Magdat? (KRONCRV, NPO1 met Anita Witzier), ‘Schat, je kent me toch?’ (RTL4, met Robbert ten Brink).

Begin 2020 maakten zij, wederom samen met Blazhofski, een nieuw populair wetenschappelijk programma; getiteld Wie denk je wel dat je bent?. Het duo vergeleek in dit programma twee groepen van tegenovergestelde typen mensen met elkaar. Daarnaast bedachten en maakten zij ‘Quiz met ballen’ (BNNVARA, NPO1, Frank Evenblij, Posvideo) en fungeerden daar zelf als de VAR.

Van Deudekom schrijft columns en heeft diverse boeken op zijn naam staan.

Van 2002-2014 is Van Deudekom actief als radiocolumnist in de ochtend bij 3FM, waar hij begon in het radioprogramma Stenders Vroeg van Rob Stenders. Vanaf mei 2004 leest hij iedere dinsdag om kwart over negen zijn Joep van Deudecolumn voor het radioprogramma GIEL van Giel Beelen. In 2006 verscheen een verzameling van deze columns onder de titel Het perfecte cadeau. In 2008 en 2011 verschenen een tweede en derde verzameling onder titels Echt een aanrader en Vind ik leuk.

Samen met Rob Urgert schreef Van Deudekom in 2010, in de lijn met Tussen de oren, twee populair wetenschappelijke boeken. In het boek Waarom zit IK niet in Oranje? behandelen ze triviale vragen over voetbal. In Hoe word ik succesvoller dan mijn collega’s? proberen ze antwoord te geven op de vraag welke factoren van invloed zijn op een succesvolle loopbaan.

Terug naar programma.


Dijksma nieuwe burgemeester Utrecht

De Gemeenteraad van Utrecht heeft besloten Sharon Dijksma aan te bevelen voor de functie van Burgemeester van Utrecht. Op dit moment is zij wethouder bij de gemeente Amsterdam. In het openbare gedeelte van de vergadering werd het besluit van de gemeenteraad bekendgemaakt.

De vertrouwenscommissie kwalificeert Sharon Dijksma als volgt: “Sharon Dijksma is een sterke en zeer ervaren bestuurder. Haar brede netwerk past bij de ambitie van Utrecht maar biedt ook kansen in de lobby, wat nodig is om partners te betrekken bij het oplossen van groeipijnen. Ze ziet kansen om onze sterke positie verder uit te bouwen, bundelt daarbij de krachten van alle Utrechters en heeft tegelijkertijd gevoel voor de knelpunten die met groei gepaard kunnen gaan. De commissie heeft er vertrouwen in dat Sharon Dijksma zal handelen met praktische wijsheid, zelfbewust is en laat zien wat ze doet ten dienste van anderen. Ze is zichtbaar, energiek en benaderbaar. En staat zo symbool voor het vertrouwen in onze gezamenlijke toekomst. Voor alle Utrechters. We kijken uit naar de samenwerking met haar.”

Over de nieuwe burgemeester
Sharon Dijksma (1971) is sinds mei 2018 wethouder in Amsterdam. Zij is geboren in Groningen en begon haar politieke loopbaan in 1992 bij de Jonge Socialisten. Ze werd in 1994 als drieëntwintigjarige gekozen als Kamerlid, op dat moment het jongste lid ooit.  Van 2007 – 2010 en van 2012-2017 was Dijksma Staatssecretaris van achtereenvolgens Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Economische Zaken (EZ, met name voor landbouw) en Infrastructuur en Milieu (IM, met name voor milieu) in diverse kabinetten.
Sharon Dijksma volgt waarnemend burgemeester Peter den Oudsten op die het ambt van burgemeester van Utrecht sinds juli 2020 heeft waargenomen na het vertrek van Jan van Zanen naar de gemeente Den Haag.
 
Vervolgproces
De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de commissaris van de Koning van Utrecht, de heer Hans Oosters. Vervolgens stuurt hij deze door aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die het Koninklijk Besluit voorbereidt. Op basis van dat besluit zal mevrouw Dijksma zo spoedig mogelijk officieel als burgemeester van Utrecht worden benoemd.

Op alle aan de openbare aanbeveling ten grondslag liggende stukken, ook nu de aanbeveling is vastgesteld, rust volstrekte geheimhouding.

Terug naar nieuws.

Plannen voor vijf windmolens Rijnenburg

Drie partijen hebben zich bij de gemeente gemeld om duurzame energie op te gaan wekken in polders Rijnenburg en Reijerscop. Rijne Energie, Eneco en BHM Solar hebben een voorstel ingediend voor vijf windmolens en 15 hectare zonnevelden in polder Rijnenburg, plus 20 hectare op de Nedereindse Plas. Sunrock en E-Lekstroom hebben eveneens een plan voor 20 ha zonnevelden op de Nedereindse Plas ingestuurd. Een derde partij, Groenleven, heeft ook interesse getoond in zonnevelden op de Nedereindse Plas en hiervoor een visie ingediend.

De gemeenteraad besloot in juli om in de polders Rijnenburg en Reijerscop ruimte te bieden voor het opwekken van duurzame energie, met een maximum van acht windmolens en 230 hectare zonnevelden. Initiatiefnemers konden tot 1 november plannen indienen voor het zogeheten energielandschap.

Het college gaat de voorstellen nu toetsen aan het door de raad vastgestelde uitnodigingskader met voorwaarden. Daar hoort ook bij dat met netwerkbedrijf Stedin wordt besproken of de voorstellen passen binnen de beschikbare capaciteit voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Op basis hiervan beslist het college later dit jaar welke voorstellen verder uitgewerkt kunnen worden. Ook beslist het college dan of er een tweede ronde komt waarin initiatiefnemers voorstellen kunnen indienen. De aanleg van het energielandschap kan op z’n vroegst in 2022 starten.

Meer informatie over het plan voor het energielandschap en de voorwaarden waaronder initiatiefnemers zich kunnen inschrijven, is te vinden op www.utrecht.nl/rijnenburg.

Terug naar nieuws.

Rosmalen neemt Yuridis over

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep heeft per 28 oktober 2020 Yuridis B.V. overgenomen van de huidige eigenaren. Yuridis, platform voor incasso- en deurwaardersdiensten, heeft de ambitie om de markt voor zogenaamde Groot-Incassanten (marktpartijen met grote aantallen incasso-vorderingen) te betreden. Zij zocht daarvoor een strategische partner en vond die in Rosmalen, deelnemer van Yuridis van het eerste uur. Charles Bruns, huidig bestuurder van Yuridis stapt over naar Rosmalen als directeur business development en blijft daarbij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Yuridis.


Samenwerking en drempels verlagen

Mariëtte Langes (directeur Rosmalen): ‘De overname van Yuridis past prima in onze visie op de markt waarbij we staan voor samenwerking in de keten, innovatie en verlaging van de drempels naar de deurwaarder. Wij versterken met deze acquisitie onze commerciële slagkracht en zijn met Yuridis en haar deelnemers in staat om aan een brede klantengroep in geheel Nederland onze diensten aan te bieden.’


Over Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep B.V. biedt de markt met ruim 80 betrokken en ervaren medewerkers uitgebreide oplossingen in incasso en aanverwante diensten. Met kantoren in Breda, Sittard, Utrecht en Almelo staat zij al decennia lang klaar voor ondernemers in geheel Nederland. Met Right & Bright (Schuldhulpbemiddeling) en Get Control (Financieel advies en coaching) helpt ze ondernemers en particulieren grip te krijgen op hun financiële situatie.


Over Yuridis, incasso en deurwaarder op maat

Yuridis is in 2018 gestart als eerste platform voor incasso- en deurwaardersdiensten in Nederland. Haar missie is het om incasso- en deurwaardersdiensten voor een brede groep ondernemers toegankelijk te maken. Dat doet ze door middel van een uniek serviceconcept waarbij ondernemers zowel online, telefonisch als in persoon optimaal worden bediend op het gebied van incasso-vraagstukken.

Vragen of belangstelling in Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep, neem contact op met Werner Mies op 06-22975914. Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep is onder andere in Utrecht gevestigd op Zonnebaan 18.

Geen woningen in Rijnenburg

De Utrechtse coalitiepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben samen besloten dat er tot 2035 geen woningen moeten komen in polder Rijnenburg. Bouwen in de bestaande stad moet de woningcrisis oplossen. Een meerderheid in de Tweede Kamer kijkt daar waarschijnlijk anders tegenaan, net als de groep die veel grond bezit in het gebied.

Wat moet er gebeuren met de kilometers aan weilanden die het poldergebied Rijnenburg vormen? Er kunnen duizenden woningen komen, maar het is ook een prachtig gebied voor windmolens en zonnepanelen zodat Utrecht een stuk duurzamer wordt.

Verdichten
De coalitiepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben de afgelopen periode gebruikt om in het geheim nader tot elkaar te komen. Samen hebben ze het standpunt ingenomen dat er tot 2035 geen woningen moeten komen. Hoewel er een woningcrisis is, menen de partijen dat dit ook aangepakt kan worden door te verdichten. Oftewel: de bestaande stad moet eerst voller worden bebouwd. Daar is volgens de coalitiepartijen nog plek zat voor en zijn voorzieningen dichterbij of makkelijker te realiseren.

GroenLinks, D66 en ChristenUnie lichten toe: “Om die stad van de toekomst met voorzieningen, groen en werk op loop- en fietsafstand te kunnen realiseren, kiezen we voor hoogwaardig binnenstedelijk bouwen bij OV-knooppunten. Daarbij kijken we niet alleen naar bestaande knooppunten, maar ontwikkelen we uitdrukkelijk ook nieuwe, met snelle lightrailverbindingen en een nieuw intercitystation. Denk bijvoorbeeld aan Lunetten/Koningsweg.”

De partijen noemen ook nog enkele andere gebieden: “De plannen voor Cartesius en het Beurskwartier laten zien dat grote aantallen woningen, werklocaties, ruimte voor groen, culturele voorzieningen en horeca allemaal een plek kunnen krijgen. Nieuwe locaties als Leidsche Rijn Centrum, de Merwedekanaalzone, Lunetten/Koningsweg, Utrecht Science Park, Overvecht, Papendorp, Westraven en de A12-zone hebben enorme potentie voor de combinatie van wonen, werken, ontspannen, goede fietsverbindingen en hoogwaardig openbaar vervoer.”

Hobbels
Wat deze partijen betreft wordt polder Rijnenburg in ieder geval tot 2035 gebruikt voor een energielandschap en niet voor woningbouw. Er moeten windmolens en zonnepanelen komen. De Provincie Utrecht kiest ook voor verdichting en pas later voor Rijnenburg. Er is echter nog een hobbel te nemen. De groep grootgrondbezitters willen juist wel dat er woningen komen. Al eerder riep een samenwerkingsverband van beleggers, ontwikkelaars en corporaties – die samen 70 procent van de grond in handen hebben – dat zij vaart willen maken met woningbouw. Hoe zij bij de plannen van de coalitiepartijen worden meegenomen is nog niet duidelijk.

Tweede Kamer
Dan speelt er nog een andere kwestie. In de Tweede Kamer lijkt er een meerderheid te zijn voor een motie van regeringspartijen CDA en VVD waarbij Utrecht wordt gedwongen om 25.000 woningen te bouwen in polder. Deze motie wordt maandag ingediend. De partijen menen dat het landelijk belang, vanwege de woningnood, belangrijker is dan het lokale belang van Utrecht.

Daniel Koerhuis zit voor de VVD in de Tweede Kamer en schrijft: “De woningnood is hoog in Nederland. Rijnenburg bij Utrecht is een grote woningbouwlocatie waar 25.000 woningen kunnen worden gebouwd en waar al 15 jaar wordt gepraat. Ik wil dat de minister Utrecht dwingt om snel te bouwen en een zogenoemde aanwijzing geeft.” Het is overigens de vraag of de minister Utrecht direct gaat dwingen om woningen te bouwen. Volgens hoogleraar Woningmarkt Peter Boelhouwer is een aanwijzing van de minister een paardenmiddel. Zo zegt hij tegen EenVandaag: “Daarmee overrule je de lokale democratie, dat moet je eigenlijk niet willen.”

Jaren
De Utrechtse coalitiepartijen snappen dat er ook naar Rijnenburg moet worden gekeken voor woningbouw, maar ze willen éérst in de stad bouwen. Ook een belangrijke reden is het gebrek aan openbaar vervoer naar Rijnenburg, dat is er nu niet en er ligt ook geen pot geld klaar van het Rijk. “Wel starten we nu met een ontwerpstudie naar Rijnenburg. Bij het ontwerp van de lightrailverbinding richting Merwedekanaalzone en Papendorp houden we er rekening mee dat een aftakking naar Rijnenburg in de toekomst mogelijk is. Want als we in de toekomst in Rijnenburg willen bouwen, zal ook dat wat ons betreft een wijk worden met grote aantallen duurzame woningen, die via lightrail en per fiets bereikbaar is vanuit de rest van de stad en buurgemeenten.”

Terug naar nieuws.