Prov. Utrecht ontwikkelt tool solar carports

De provincie Utrecht wil de CO2-uitstoot flink verlagen en daarvoor moet veel duurzame energie worden opgewekt. De provincie stelt daarom een online tool beschikbaar, waarmee eigenaren van parkeerterreinen snel kunnen zien of het plaatsen van overkappingen met zonnepanelen (solar carports) interessant voor hen is. Een uitbreiding van dit soort overkappingen zorgt voor extra opwek van duurzame zonne-energie, waarbij slim gebruik wordt gemaakt van de ruimte in onze drukbevolkte provincie.

Via de online tool Park the sun kunnen eigenaren van parkeerterreinen een snelle analyse maken om te kijken of het voor hen interessant is om solar carports te plaatsen. In de applicatie kunnen ze zien hoeveel energie er duurzaam wordt opgewekt op het parkeerterrein en wat de investeringskosten hiervoor zijn. Ook kunnen zij een analyse maken met welke financieringsconstructies of subsidies de business case interessant kan worden gemaakt. Ook andere mogelijkheden kunnen daarbij worden meegenomen, zoals het toevoegen van laadpalen voor elektrische auto’s.

Dubbel ruimtegebrek
Het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen is een interessante optie in de zoektocht naar geschikte locaties voor duurzame energie. Naast zonnepanelen op daken, en bijvoorbeeld zonnevelden, zoeken we als provincie Utrecht naar andere mogelijkheden om voldoende energie duurzaam op te wekken en slimme combinaties te maken. Als je een parkeerterrein overkapt, zorg je daarmee voor dubbel ruimtegebruik. Daarnaast kunnen hierdoor auto’s ook afgeschermd worden van regen en hagel en op een warme dag in de schaduw staan.

De applicatie externe link is openbaar toegankelijk en zo kunnen naast de gemeenten ook inwoners, energiecoöperaties en projectontwikkelaars kijken welke locaties interessant zijn om met solar carports meer duurzame zonne-energie op te wekken.

Bron: Provincie Utrecht

Gem. Utrecht biedt (extra) steun corona aan.

De vooruitzichten werden de afgelopen tijd steeds somberder en gisteren (13 oktober 2020) kregen we dan definitief te horen waar we al voor vreesden. Helaas zijn we er met elkaar nog niet in geslaagd om de verspreiding van het coronavirus blijvend terug te dringen. Ook in de Gemeente Utrecht stijgt het aantal inwoners dat besmet is met het coronavirus. Het kabinet heeft zich daarom genoodzaakt gezien een ingrijpend pakket nieuwe maatregelen af te kondigen. Een set maatregelen die het dagelijkse leven van iedereen hard raakt.
We moeten constateren dat we in een fase zijn beland waarin er meer bedrijven zullen zijn die het niet redden en dat meer mensen hun baan zullen verliezen. Het kabinet heeft inmiddels bekend gemaakt dat zij met steunpakketten klaar staat om getroffen bedrijven te steunen.

Horeca
De afgelopen zeven maanden hebben Utrechtse horecaondernemers en hun medewerkers zelf actie ondernomen om de anderhalve meter in hun hotels, restaurants en cafés te garanderen. Dat heeft in heel Utrecht geleid tot veel sympathie. In een eerdere fase van de coronacrisis waren veel horecaondernemers nog enigszins optimistisch gestemd over de toekomst en vonden velen creatieve oplossingen om omzet te genereren. Door de nieuwe maatregelen en de sluiting zullen er harde klappen gaan vallen. Ik weet dat velen van jullie daar grote zorgen om hebben.

Verkoop alcohol en supermarkten
De afgelopen tijd hebben we contact gehad met veel ondernemers, onder meer met managers van supermarkten met een avondopenstelling. Met hen is gesproken over situaties waarbij na sluitingstijd van de horeca, klanten op grote schaal alcohol inkochten en die in groepsverband in parken en elders nuttigden. De ondernemers hebben hun verantwoordelijkheid genomen en besloten om op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond hun winkels eerder te sluiten. Daarmee voorkwamen zij herhaling.
Voor supermarkten en andere winkels die alcohol mogen verkopen, gelden er vanaf vandaag striktere regels voor alcoholverkoop (dit mag tot 20.00 uur). Wij blijven met de supermarkten en andere winkels in gesprek om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken, bijvoorbeeld om voor het winkelpersoneel een veilige werkomgeving te creëren.

Detailhandel
Zonder leven op straat krijgen ook andere ondernemers en winkeliers het nog moeilijker. Het maatregelenpakket zal direct effect hebben op de klandizie. Uit de vorige lockdown hebben we geleerd dat er grote verschillen zijn tussen winkelgebieden en branches. Met name in het centrum zullen de maatregelen van gisterenavond hard voelbaar zijn. Met vertegenwoordigers van onder meer Centrum Management Utrecht zal ik spreken over de ontstane situatie.

Evenementen
De evenementenbranche had het al loodzwaar, kon net zijn creativiteit weer wat kwijt in nieuwe concepten en krijgt nu weer een klap. Ondanks het onzekere perspectief, zijn en blijven we met de evenementenbranche in gesprek om ons voor te bereiden op het komende seizoen, zo goed en kwaad als het kan.

Contactberoepen
Anders dan in de eerdere lockdown, kunnen de contactberoepen hun werk gelukkig blijven doen onder het huidige regime van maatregelen. Juist omdat hier rechtstreeks contact is met klanten, drukken wij iedereen die hier werkzaam is op het hart om de gedragsmaatregelen te respecteren, zoals het dringende advies voor het gebruik van mondkapjes zowel voor medewerkers als voor klanten.

Thuiswerken
Als stad van dienstverlening en dienstverleners waren we voor corona al wat meer gewend aan thuiswerken dan anderen. Met veel werkgevers en onderwijsinstellingen hebben we met de vervoersbedrijven afspraken kunnen maken over spreiden van verkeer. Toch weten we dat het vele werkgevers en vooral veel werknemers zwaar valt: het vooruitzicht op nog weer een maand en mogelijk langer vanuit huis werken. We weten ook dat werkgevers creatief zijn in het vinden van oplossingen om toch contact te houden, om de sociale basis te bewaken. Blijf dat doen.
Zoals al eerder gesteld: de nieuwe maatregelen raken ons allemaal en treffen veel meer sectoren en ondernemers dan ik hier kan noemen. Laat ik hier benadrukken dat we grote waardering hebben voor jullie, jullie werknemers, klanten en bezoekers. Iedereen die zo goed mogelijk heeft bijgedragen om het coronavirus onder controle te krijgen én om de stad levendig te houden: hartelijk dank daarvoor! Op de site van de gemeente Utrecht staat informatie voor ondernemers die meer willen weten over steunmaatregelen of die verwijzingen zoeken naar andere instanties: www.utrecht.nl/hulpvoorondernemers.

Terug naar home

Utrecht Region en Taipei ondertekenen economische samenwerkingsovereenkomst

Op 8 oktober 2020, tijdens de Taiwan Business Day tekende mevrouw Shan Shan Huang, de wethouder van Taipei City en meneer Klaas Verschuure, viceburgemeester van de stad Utrecht en vertegenwoordiger van Utrecht Region, een economische samenwerkingsovereenkomst.

Het Memorandum van Overeenstemming (MvO), dat in Utrecht en in Taipei tegelijk werd ondertekend, stimuleert en ondersteunt de uitwisseling van teams van jonge ondernemers van startups en middel en kleine bedrijven (mkb) tussen de onderlinge arbeidsmarkten.

Concreet betekent dit dat teams vanuit Taipei uitgenodigd zullen worden om deel te nemen aan het Utrecht Region Health Accelerator Programma (URHAP). Daarnaast zullen teams vanuit de Utrecht Region worden verwelkomt bij het Global Startup Talents @ Taipei Programma.

Wethouder Economische Zaken bij Gemeente Utrecht en boardlid van de Economic Board Utrecht Klaas Verschuure: “Ik ben blij deze MvO te tekenen namens onze regio. Participatie in deze programma’s zal onze jonge ondernemers helpen met de ontwikkeling van hun producten en diensten, hun bedrijven en zal de toegang tot internationale markten vergroten.Tegelijkertijd biedt het gelijkgestemde ondernemers uit Taiwan de kans om ons beter te leren kennen en om hier te innoveren en zaken te doen. In de Utrecht Region, in Nederland en in Europa. Ondanks de economische uitdagingen als gevolg van COVID19, is dit indicatief bijzonder relevant. Ik verwelkom het volledig.”

Het ondertekenen van deze MvO is onderdeel van een grotere economische en innovatieve samenwerking tussen Utrecht Region en Taiwan.
Bron: Economic Board Utrecht

Terug naar home