Geen woningen in Rijnenburg

De Utrechtse coalitiepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben samen besloten dat er tot 2035 geen woningen moeten komen in polder Rijnenburg. Bouwen in de bestaande stad moet de woningcrisis oplossen. Een meerderheid in de Tweede Kamer kijkt daar waarschijnlijk anders tegenaan, net als de groep die veel grond bezit in het gebied.

Wat moet er gebeuren met de kilometers aan weilanden die het poldergebied Rijnenburg vormen? Er kunnen duizenden woningen komen, maar het is ook een prachtig gebied voor windmolens en zonnepanelen zodat Utrecht een stuk duurzamer wordt.

Verdichten
De coalitiepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben de afgelopen periode gebruikt om in het geheim nader tot elkaar te komen. Samen hebben ze het standpunt ingenomen dat er tot 2035 geen woningen moeten komen. Hoewel er een woningcrisis is, menen de partijen dat dit ook aangepakt kan worden door te verdichten. Oftewel: de bestaande stad moet eerst voller worden bebouwd. Daar is volgens de coalitiepartijen nog plek zat voor en zijn voorzieningen dichterbij of makkelijker te realiseren.

GroenLinks, D66 en ChristenUnie lichten toe: “Om die stad van de toekomst met voorzieningen, groen en werk op loop- en fietsafstand te kunnen realiseren, kiezen we voor hoogwaardig binnenstedelijk bouwen bij OV-knooppunten. Daarbij kijken we niet alleen naar bestaande knooppunten, maar ontwikkelen we uitdrukkelijk ook nieuwe, met snelle lightrailverbindingen en een nieuw intercitystation. Denk bijvoorbeeld aan Lunetten/Koningsweg.”

De partijen noemen ook nog enkele andere gebieden: “De plannen voor Cartesius en het Beurskwartier laten zien dat grote aantallen woningen, werklocaties, ruimte voor groen, culturele voorzieningen en horeca allemaal een plek kunnen krijgen. Nieuwe locaties als Leidsche Rijn Centrum, de Merwedekanaalzone, Lunetten/Koningsweg, Utrecht Science Park, Overvecht, Papendorp, Westraven en de A12-zone hebben enorme potentie voor de combinatie van wonen, werken, ontspannen, goede fietsverbindingen en hoogwaardig openbaar vervoer.”

Hobbels
Wat deze partijen betreft wordt polder Rijnenburg in ieder geval tot 2035 gebruikt voor een energielandschap en niet voor woningbouw. Er moeten windmolens en zonnepanelen komen. De Provincie Utrecht kiest ook voor verdichting en pas later voor Rijnenburg. Er is echter nog een hobbel te nemen. De groep grootgrondbezitters willen juist wel dat er woningen komen. Al eerder riep een samenwerkingsverband van beleggers, ontwikkelaars en corporaties – die samen 70 procent van de grond in handen hebben – dat zij vaart willen maken met woningbouw. Hoe zij bij de plannen van de coalitiepartijen worden meegenomen is nog niet duidelijk.

Tweede Kamer
Dan speelt er nog een andere kwestie. In de Tweede Kamer lijkt er een meerderheid te zijn voor een motie van regeringspartijen CDA en VVD waarbij Utrecht wordt gedwongen om 25.000 woningen te bouwen in polder. Deze motie wordt maandag ingediend. De partijen menen dat het landelijk belang, vanwege de woningnood, belangrijker is dan het lokale belang van Utrecht.

Daniel Koerhuis zit voor de VVD in de Tweede Kamer en schrijft: “De woningnood is hoog in Nederland. Rijnenburg bij Utrecht is een grote woningbouwlocatie waar 25.000 woningen kunnen worden gebouwd en waar al 15 jaar wordt gepraat. Ik wil dat de minister Utrecht dwingt om snel te bouwen en een zogenoemde aanwijzing geeft.” Het is overigens de vraag of de minister Utrecht direct gaat dwingen om woningen te bouwen. Volgens hoogleraar Woningmarkt Peter Boelhouwer is een aanwijzing van de minister een paardenmiddel. Zo zegt hij tegen EenVandaag: “Daarmee overrule je de lokale democratie, dat moet je eigenlijk niet willen.”

Jaren
De Utrechtse coalitiepartijen snappen dat er ook naar Rijnenburg moet worden gekeken voor woningbouw, maar ze willen éérst in de stad bouwen. Ook een belangrijke reden is het gebrek aan openbaar vervoer naar Rijnenburg, dat is er nu niet en er ligt ook geen pot geld klaar van het Rijk. “Wel starten we nu met een ontwerpstudie naar Rijnenburg. Bij het ontwerp van de lightrailverbinding richting Merwedekanaalzone en Papendorp houden we er rekening mee dat een aftakking naar Rijnenburg in de toekomst mogelijk is. Want als we in de toekomst in Rijnenburg willen bouwen, zal ook dat wat ons betreft een wijk worden met grote aantallen duurzame woningen, die via lightrail en per fiets bereikbaar is vanuit de rest van de stad en buurgemeenten.”

Terug naar nieuws.