Gemeente Utrecht biedt hulp op maat

Utrechtse zzp’ers en kleine ondernemers die financieel lijden onder corona krijgen hulp op maat van de gemeente. Die hulp richt zich op het versterken van hun onderneming, het oplossen van schulden, of begeleiding naar werk in loondienst. Wethouder Linda Voortman: “In deze moeilijke tijd bieden we de ondernemers in de stad graag snel weer perspectief en financiële zekerheid. We kijken daarbij naar wat de ondernemer zelf nodig heeft.”

Om de dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte van de ondernemers, liet de gemeente onderzoek doen. De Hogeschool Utrecht voerde in samenwerking met onafhankelijke onderzoekers een enquête uit onder 400 ondernemers die een Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ontvangen. Daaruit bleek dat zzp’ers en kleine ondernemers het meest behoefte hebben aan extra financiële hulp (64%), gevolgd door omscholing (29%), contact met andere ondernemers (29%) en andere voorzieningen (33%). Uit een tweede enquête onder 350 ondernemers bleek 63% hulp te willen bij het voortzetten van het bedrijf. 52% gaf aan behoefte te hebben aan begeleiding naar een baan in loondienst. 40% wilde graag hulp bij financiën en schulden. 

Tijdens de speeddate op 16 februari is aanjager Gert Jan Jansen op de Haar van URECA (Utrecht Region Economische Corona Alliantie) aanwezig om je alles te vertellen over de mogelijkheden. Aanmelden op het event kan hier.

Voor elke vraag een passend aanbod
In het aanvraagformulier van Tozo konden ondernemers vanaf oktober aangeven bij welke vraag ze hulp willen van de gemeente. De ondernemers die dit aangaven, krijgen de komende maanden allemaal een aanbod dat aansluit bij hun behoefte. Afgelopen november startte de gemeente met 6 pilots, samen met partners als Solvid Ondernemen, Ondernemersklankbord, Ureca en Menzing en Partners. 900 ondernemers kregen een uitnodiging voor een pilot. Inmiddels hebben 170 ondernemers gebruikgemaakt van een online platform, of een persoonlijk adviesgesprek gehad. Voor het merendeel van de ondernemers blijft het bij één gesprek. De komende maanden breidt de gemeente de dienstverlening nog verder uit met onder andere webinars en platforms voor het zoeken naar werk. Een voorbeeld is het digitale platform HalloWerk, dat werkzoekenden en werkgevers direct met elkaar in contact brengt. De gemeente blijft daarbij steeds ophalen hoe de ondernemers de dienstverlening ervaren. Ook huurde de gemeente een zzp’er uit het onderzoek in om advies te geven over de communicatie richting ondernemers.

Financiële stress, maar ook veerkracht  
Uit het onderzoek van de Hogeschool Utrecht werd verder duidelijk dat de ondernemers voornamelijk financiële stress ervaren. Ruim de helft (51%) geeft aan maximaal 2 maanden vooruit te kunnen met de huidige financiële reserves. Daarnaast geeft 47% aan schulden of betalingsachterstanden te hebben. 23% van de ondervraagde ondernemers kan niet voorzien in hun dagelijks levensonderhoud, en 59% kan hier nét in voorzien. Ondervraagden geven aan last te hebben van gezondheidsproblemen, zoals slecht slapen, sombere gevoelens, onzekerheid en eenzaamheid. Toch laten de meeste ondernemers ook veel veerkracht zien in hun omgang met de situatie. Zij gaan bijvoorbeeld actief op zoek naar ma¬nieren waarop ze hun vaste lasten kunnen verminderen. Lees meer over de resultaten en aanbevelingen in het onderzoeksrapport.

Tozo
Sinds maart 2020 geeft de gemeente uitvoering aan de Tozo. Tozo 1 en 2 zijn afgerond en Tozo 3 is volop in uitvoering. Door het verlengen van de lockdown is de verwachting dat het aantal aanvragers van Tozo 3 de komende tijd verder zal toenemen. De Tozo 1 kende zo’n 11.000 aanvragen, 3.500 ondernemers vroegen de Tozo 2 aan en tot nu toe zijn er bijna 4.000 aanvragen voor Tozo 3. 

Bron: Gemeente Utrecht