Utrecht bouwt Merwede

Met de komst van Merwede realiseert Utrecht een van de grootste binnenstedelijke, autovrije stadswijken van Nederland, ter grootte van 34 voetbalvelden. Hierdoor krijgt de stad er duizenden betaalbare woningen en tal van voorzieningen bij, zoals een markthal en mobiliteitshubs voor deelvervoer. Ook komt er veel groen bij, mede mogelijk door de strenge parkeernorm. De plannen zijn op 10 maart door het college van B&W ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Merwede is de kern van de Merwedekanaalzone. Deze zone wordt in zijn geheel ontwikkeld en levert in totaal 10.000 nieuwe woningen op. In Merwede komen de meeste woningen te staan, maximaal 6.000. Mede door het grote aantal betaalbare woningen (3.300, waarvan 30% sociale huur en 25% middensegment) en de duurzame ambities, kreeg het project eerder 21 miljoen subsidie via de Woningbouwimpuls van het Rijk.

Ouderen, starters en gezinnen
Bijzonder aan het project Merwede is dat een bedrijventerrein van 24 hectare verandert in een nieuwe stadswijk. Dit kan doordat 10 eigenaren, waaronder de gemeente, het plan samen hebben gemaakt. In Merwede kunnen straks 12.000 mensen wonen. De wijk zal vooral in trek zijn bij ouderen door de woonzorgcombinaties en bij starters door de betaalbaarheid van de woningen. Ook gezinnen kunnen er goed terecht door de vele voorzieningen, waaronder drie scholen.

De gebouwen in Merwede verschillen in grootte, hoogte en architectuur. De bebouwing begint relatief laag aan de kanaalzijde en loopt naar de Europalaan in hoogte op. Er komen levendige plekken met horeca, een sporthal, basisscholen, een middelbare school en een cultuurhuis. Een voorbeeld is het fietsdepot dat verandert in een markthal met horeca, creatieve bedrijvigheid en voedselteelt.

Groen en duurzaam
Op andere plekken kunnen bewoners de rust opzoeken, zoals bij de groene pleinen en de parken. De keuze voor een autovrije wijk draagt bij aan de rust, ruimte en het groen in de wijk. Ook aangrenzende wijken worden in samenspraak met bewoners groener gemaakt. Langs het kanaal komt het nieuwe Merwedepark, dat samen met het Merwedeplantsoen straks alle delen van de nieuwe en bestaande wijken verbindt.

Merwede wordt bijna energieneutraal. Het krijgt de grootste, ondergrondse warmte-koudeopslag van Nederland om te wijk te verwarmen of te koelen, met gebruikmaking van water uit het Merwedekanaal. Alle daken worden voorzien van groen en/of zonnepanelen. Geen dak onbenut, is het motto. Deze keuzes voor duurzaamheid en groen dragen bij aan wat Utrecht wil zijn: een gezonde, leefbare stad voor iedereen.

Impuls voor de stad
Wethouder Kees Diepeveen (Wonen, Merwedekanaalzone): “Dit slecht toegankelijke, onbewoonde gebied wordt nu een moderne wijk die goed verbonden is met de stad. Dat is echt noodzakelijk in een stad waar elke vierkante meter nodig is om te kunnen wonen, leven en verblijven. Tegelijk besef ik dat zo’n grote ontwikkeling gevolgen heeft voor omwonenden. Niet iedereen is er blij mee, maar er zijn ook mensen die ervaren het als een positieve impuls. Veel Utrechters gaan hier een nieuwe woning vinden.”

De bouw van de 6.000 woningen gebeurt in twee fasen. In de eerste fase start de bouw van de eerste 4.000 woningen en van de projecten in de omliggende wijken. Hierbij gaat het onder meer om het goed inpassen van de nieuwe wandel- en fietsbruggen en het fietsverkeer, de toevoeging van meer groen en de invoering van betaald parkeren. De gemeente gaat monitoren wat de effecten van de ontwikkelingen voor de omgeving zijn, zodat ze waar nodig bij kan sturen. De verwachting is dat begin 2023 gestart kan worden met de bouw.

Overeenkomst
Onlangs hebben de eigenaren hun handtekening gezet onder de overeenkomst met de gemeente. Daarmee gaan ze een lange samenwerking met elkaar en de wijk aan. Kees Diepeveen: “De komst van deze moderne wijk is hiermee nu weer een stap dichterbij.” Henri van Dam, directeur van Synchroon: “Het was een boeiende periode van puzzelen, maar we zijn erin geslaagd om alle ambities samen te smelten in een mooi stuk stad, waar het straks uitstekend wonen, werken en leven is.”

Bron: www.utrecht.nl – foto: Marco.Broekman