Utrecht realiseert zelf-voorzienend tankstation

Begin 2022 komt er een zelfvoorzienend tankstation voor groene waterstof in Utrecht. Ondernemers op het bedrijventerrein Lage Weide hebben het initiatief hiervoor genomen. Het wordt een waterstoftankstation met een electrolyser waar lokale groene waterstof wordt geproduceerd met groene stroom. De gemeente Utrecht heeft nu de benodigde subsidie hiervoor toegekend.

EFRO-subsidie
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Utrecht heeft € 848.000 subsidie toegekend voor de realisatie van een waterstoftankstation waar door middel van een electrolyser straks lokaal groene waterstof wordt geproduceerd met groene stroom. Tegelijkertijd wordt in dit project geïnvesteerd in vervoersmiddelen op waterstof. De subsidie komt uit een regeling van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De gemeente deed dit in het kader van het Operationeel Programma Kansen voor West II.

Duurzame ondernemers
Het plan om een waterstoftankstation en electrolyser voor de productie van groene waterstof op bedrijventerrein Lage Weide te realiseren is een initiatief van een aantal duurzame ondernemers in Utrecht, te weten Henk Stamhuis (Stamhuis Groep), Berend Schols (ProfiNRG BV) , Cor bij de Weg (EJP Accountants | adviseurs) samen met Ruben Vrijhoef (Hogeschool Utrecht) en Bert Strijker (EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB). De ondernemers vormen samen de ‘H2 Pioniers’. Voor de technische, economische en duurzame opschalingsmogelijkheden en verbetering van rendement is de Hogeschool Utrecht als partner aan het project verbonden. ECUB, een coöperatie die ondernemers helpt met duurzame maatregelen, is penvoerder en trekker van het project.

Ondernemers samen eigenaar
Ondernemers in Utrecht en omgeving nemen deel in een holding ‘H2 Pioniers’ en worden samen eigenaar van het waterstoftankstation en de electrolyser. Ze verbinden zich ertoe ook een of meerdere waterstofvoertuigen aan te schaffen. Met dit project willen de initiatiefnemers een oplossing bieden voor het kip-ei-dilemma rond waterstoftankstations en waterstofvoertuigen. Zonder waterstoftankstation geen waterstofvoertuigen, en andersom.

Zwaar en licht vervoer
Het station zal een 350 bar en een 700 bar tankvoorziening hebben, waardoor zowel lichte als zwaardere voertuigen kunnen tanken. Opslag in een mobiele container maakt daarnaast het vervoer van de geproduceerde waterstof mogelijk, waardoor ook andere afnemers elders in de stad en in de regio kunnen worden bediend. Daarbij valt te denken aan scheepvaart, heftrucks en terminal trekkers of ander transport op eigen bedrijfsterrein.

Planning
Inmiddels is een vergunningstraject gestart. Ook worden er diverse onderzoeken uitgevoerd. Naar verwachting zullen de electrolyser en het waterstoftankstation op bedrijventerrein Lage Weide eind 2021 of uiterlijk begin 2022 in gebruik worden genomen. Of de planning gehaald wordt is onder andere afhankelijk van het vergunningsverleningstraject.

Bron: duurzaam-ondernemen.nl

Terug naar nieuws.