Utrecht Region en Taipei ondertekenen economische samenwerkingsovereenkomst

Op 8 oktober 2020, tijdens de Taiwan Business Day tekende mevrouw Shan Shan Huang, de wethouder van Taipei City en meneer Klaas Verschuure, viceburgemeester van de stad Utrecht en vertegenwoordiger van Utrecht Region, een economische samenwerkingsovereenkomst.

Het Memorandum van Overeenstemming (MvO), dat in Utrecht en in Taipei tegelijk werd ondertekend, stimuleert en ondersteunt de uitwisseling van teams van jonge ondernemers van startups en middel en kleine bedrijven (mkb) tussen de onderlinge arbeidsmarkten.

Concreet betekent dit dat teams vanuit Taipei uitgenodigd zullen worden om deel te nemen aan het Utrecht Region Health Accelerator Programma (URHAP). Daarnaast zullen teams vanuit de Utrecht Region worden verwelkomt bij het Global Startup Talents @ Taipei Programma.

Wethouder Economische Zaken bij Gemeente Utrecht en boardlid van de Economic Board Utrecht Klaas Verschuure: “Ik ben blij deze MvO te tekenen namens onze regio. Participatie in deze programma’s zal onze jonge ondernemers helpen met de ontwikkeling van hun producten en diensten, hun bedrijven en zal de toegang tot internationale markten vergroten.Tegelijkertijd biedt het gelijkgestemde ondernemers uit Taiwan de kans om ons beter te leren kennen en om hier te innoveren en zaken te doen. In de Utrecht Region, in Nederland en in Europa. Ondanks de economische uitdagingen als gevolg van COVID19, is dit indicatief bijzonder relevant. Ik verwelkom het volledig.”

Het ondertekenen van deze MvO is onderdeel van een grotere economische en innovatieve samenwerking tussen Utrecht Region en Taiwan.
Bron: Economic Board Utrecht

Terug naar home