Utrecht wint bid voor European Life Goals games

Utrecht mag zich organisator noemen van de eerste editie van European Life Goals games, die plaatsvinden tijdens de nationale sportweek op en rondom het Jaarbeursplein. De European Life Goals games brengen mensen in beweging die geen of moeilijk toegang hebben tot het reguliere sportaanbod, zoals dak- en thuislozen, statushouders, en tienermoeders. Er zullen rond de 400 deelnemers uit tien Europese landen deelnemen aan het event, met als voornaamste doel de doelgroep meer zelfvertrouwen te geven en hen meer sociale contacten laten opdoen.

Inclusief sporten
Wethouder Maarten van Ooijen is trots op het binnenhalen van het bid: “Dit evenement past bij het Utrechts sportakkoord, waarin een grote rol is weggelegd voor inclusief sporten. We geloven dat deze groep gebaat is bij rolmodellen die laten zien wat sport voor hen betekent. We vervullen graag een pioniersrol met ons gastheerschap.” Naast de sporten voetbal, volleybal en basketbal die op het programma staan in september mag gemeente Utrecht ook andere sporten aandragen.

Sportieve én intellectuele krachtmeting
Het merendeel van de deelnemers zal op het sportveld de strijd met elkaar aangaan, een kleinere delegatie laat zich vooral uitdagen op intellectueel gebied. Ook een internationaal congres met het thema Sport als middel maakt deel uit van het programma. In de loop van 2021 zal bekend worden welke internationale gastsprekers hun opwachting zullen maken tijdens het congres. Zij zullen hun visie geven op de toegevoegde waarde van sport voor de doelgroep.

Bron: Utrecht.nl

Terug naar nieuws.