Zonnepact voor groei zonnepanelen

Steeds meer Utrechtse daken krijgen zonnepanelen. 17 procent van de daken is inmiddels voorzien van zonnepanelen, terwijl dit vorig jaar nog 13 procent was. De stad ligt hiermee goed op koers om de eigen doelstelling van 20 procent in 2025 te halen. Om de aanschaf van zonnepanelen verder te stimuleren, gaat de gemeente samen met andere partijen samenwerken in een zogeheten zonnepact. Dit samenwerkingsverband moet het voor bedrijven gemakkelijker maken om zonnepanelen op hun dak te leggen. Bedrijfsdaken blijven momenteel achter bij het gemiddelde. 10 procent van de bedrijfsdaken heeft inmiddels zonnepanelen, tegen 6 procent vorig jaar.

In het zonnepact werken verschillende partijen samen om ondernemers te helpen bij de verschillende stappen die nodig zijn om zonnepanelen aan te schaffen. De partijen die meedoen zijn onder meer bedrijventerreinverenigingen, ondernemersvertegenwoordigingen, adviseurs, banken en de provincie Utrecht.

“We merken dat veel ondernemers graag zonnepanelen willen, maar dat ze daar door de drukte van de dagelijkse bedrijfsvoering niet aan toe komen,” zegt wethouder Lot van Hooijdonk (energie). “Ook weten aanbieders van zonnepanelen deze groep niet altijd te bereiken. Daardoor zijn ondernemers vaak nog onbekend met de mogelijkheden. We hebben het zonnepact opgericht om daar verandering in te brengen. We willen ondernemers informeren en ontzorgen, waardoor het een behapbare stap wordt om zonnepanelen te nemen. Zo profiteren ondernemers van een lagere energierekening en werken we samen aan een prettige en gezonde stad die steeds meer draait op duurzame energie.”

Utrecht hoopt het aandeel zonnepanelen op bedrijfsdaken de komende jaren verder op te krikken. De huidige groei is vooral te danken aan daken van particuliere woningen en daken van huurwoningen van woningcorporaties. In deze laatste categorie steeg het percentage tussen 2019 en 2020 van 6 naar 14 procent. Particuliere daken zitten op 20 procent. Op daken van maatschappelijk vastgoed liggen het vaakst zonnepanelen. Bij sportaccommodaties is 21 procent voorzien van zonnepanelen, bij onderwijsgebouwen 24 procent en bij gemeentelijke gebouwen 26 procent.

Kijk voor meer informatie over het zonnepact op www.utrecht.nl/zonopbedrijfsdak.

Terug naar nieuws.