Beroepsonderwijs Utrecht start opleidingenmarkt

De samenwerkende onderwijsinstellingen in Beroepsonderwijs Utrecht starten een digitaal platform voor de regionale opleidingenmarkt. Het initiatief draagt bij aan de gezamenlijke ambitie van de Human Capital Agenda Utrecht om met Leven Lang Ontwikkelen (LLO) vaardigheden van professionals beter te laten aansluiten bij de vraag van (toekomstige) beroepen. De Human Capital Agenda is gevormd door een samenwerking van regionale overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om de regionale arbeidsmarkt duurzaam te versterken.

Met dit platform voor om-, her- en bijscholing wil Beroepsonderwijs Utrecht de scholingsmogelijkheden vergroten voor de regionale arbeidsmarkt. Denk hierbij met name aan sectoren met grote arbeidstekorten, zoals Zorg, Onderwijs, Tech, ICT en Creatie. Provincie Utrecht ondersteunt het initiatief dat ook gericht is op een effectieve aanpak van acute arbeidsmarktvraagstukken als gevolg van de coronacrisis.

De mogelijkheid wordt verkend om ook andere (private) opleiders aan te sluiten bij het nieuwe platform. Naar verwachting is het platform in de loop van 2021 operationeel. De start wordt ondersteund met een regionale publiekscampagne voor loopbaanbewustzijn.

Versterken regionale economie
Jan Bogerd, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht: “Met dit gezamenlijke initiatief helpen we de Utrechtse beroepsbevolking om een opleiding te vinden die past bij het vervolg van hun loopbaan. Professionals met de juiste vaardigheden zijn extra gewild door werkgevers, zeker die met grote arbeidstekorten. Actueel geschoolde professionals versterken tenslotte de regionale economie.”

Johan Spronk, Voorzitter College van Bestuur ROC Midden Nederland: “Een gouden horloge na 50 jaar inzet, ofwel een baan voor het leven, is iets van het verleden. Deze tijd vraagt van ons aanpassingsvermogen zodat we steeds over de juiste competenties beschikken om de reis over de arbeidsmarkt te kunnen maken. Soms is dat een verdieping op iets dat je al kunt, bijvoorbeeld een aannemer die zich bekwaamt in circulair bouwen. Soms betekent het een vervolg van je loopbaan in een hele nieuwe branche. Met dit platform maken we voor iedereen in de regio inzichtelijk welke opleidingsmogelijkheden en baankansen er zijn. Dat is ook de kracht van beroepsonderwijs: we doen het samen met het bedrijfsleven. En we maken het concreet: met een diploma of certificaat.” 

Robert Strijk, Gedeputeerde Provincie Utrecht: “Om succesvol over te stappen naar een andere baan is het vaak nodig om scholing te volgen. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat werkenden en werkzoekenden snel zicht krijgen op de mogelijkheden van een opleiding voor beroepen waar veel vraag naar is.”

Beroepsonderwijs Utrecht
Beroepsonderwijs Utrecht is een samenwerking van de Utrechtse beroepsonderwijsinstellingen Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Marnix Academie, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, MBO Amersfoort, Grafisch Lyceum Utrecht en Nimeto.