Exploitant gezocht voor wijkcultuurhuis

De gemeente Utrecht zoekt een exploitant voor de voorbereiding van een nieuw wijkcultuurhuis aan de zuidkant van de stad. Een wijkcultuurhuis brengt de buurtbewoners op een laagdrempelige manier in contact met kunst en cultuur, en met elkaar. Het is een echte ontmoetingsplek. Geïnteresseerde partijen kunnen tot 3 mei een plan en subsidieaanvraag indienen. De subsidieaanvraag is voor de voorbereiding en ook alvast voor de programmering, de exploitatie en het beheer als het wijkcultuurhuis er staat. Voor de zomer 2021 beoordeelt een onafhankelijke adviescommissie de ingediende plannen.

De voorkeurslocatie voor het wijkcultuurhuis is de Merwedekanaalzone. Of dat de definitieve locatie wordt, is afhankelijk van besluitvorming rondom dit gebied. Voor een deel van dit gebied zijn al plannen gemaakt, voor het andere deel zijn deze nog in voorbereiding.

“In een gezonde en duurzame stadswijk horen ook maatschappelijke en culturele voorzieningen. Met name de plek voor cultuur kan bijdragen aan verbinding tussen de nieuwe bewoners en hun buurt. Een uitnodigend en gastvrij wijkcultuurhuis waar iedereen mee kan doen is van toegevoegde waarde. Zeker voor mensen die samen hun leven in een nieuwe wijk gaan opbouwen. De nieuwe exploitant kan samen met bewoners en organisaties uit de buurt, een mooi en passend cultuurprogramma neerzetten.” aldus wethouder cultuur Anke Klein.

Volgens de huidige vooruitzichten start de bouw van het nieuwe wijkcultuurhuis op zijn vroegst in de 2e helft van 2022. In de tijd daarvoor moeten besluiten worden genomen over de inhoudelijke en ruimtelijke vormgeving van het gebouw. Deze zijn bepalend voor het functioneren van het gebouw in de toekomst. Daarom vindt de gemeente het belangrijk om tijdig een exploitant te betrekken met de nodige kennis en ervaring. Daarnaast kan deze partij verbindingen gaan leggen met bewoners en organisaties in het gebied en de buurten daaromheen. Een definitief besluit over de investering in een wijkcultuurhuis in dit gebied moet nog worden genomen.

Een cultuurhuis vlakbij
Utrecht heeft wijkcultuurhuizen in Overvecht, Noordoost, Noordwest, West, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. In de wijken Zuidwest en Overvecht zijn jongerencultuurhuizen. Alle locaties zorgen via culturele activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en talentontwikkeling. Zo dragen ze bij aan het welzijn van wijkbewoners. Een wijkcultuurhuis is bij uitstek een voorziening die verbindingen legt met andere organisaties op gebied van o.a. cultuur, onderwijs, sport, welzijn. Zowel binnen de eigen wijk als met omliggende buurten.

Subsidieloket open
Vanaf maart tot 3 mei 2021 17:00 uur kunnen organisaties een subsidieaanvraag indienen via Subsidies kunst en cultuur | Gemeente Utrecht.