Plannen voor vijf windmolens Rijnenburg

Drie partijen hebben zich bij de gemeente gemeld om duurzame energie op te gaan wekken in polders Rijnenburg en Reijerscop. Rijne Energie, Eneco en BHM Solar hebben een voorstel ingediend voor vijf windmolens en 15 hectare zonnevelden in polder Rijnenburg, plus 20 hectare op de Nedereindse Plas. Sunrock en E-Lekstroom hebben eveneens een plan voor 20 ha zonnevelden op de Nedereindse Plas ingestuurd. Een derde partij, Groenleven, heeft ook interesse getoond in zonnevelden op de Nedereindse Plas en hiervoor een visie ingediend.

De gemeenteraad besloot in juli om in de polders Rijnenburg en Reijerscop ruimte te bieden voor het opwekken van duurzame energie, met een maximum van acht windmolens en 230 hectare zonnevelden. Initiatiefnemers konden tot 1 november plannen indienen voor het zogeheten energielandschap.

Het college gaat de voorstellen nu toetsen aan het door de raad vastgestelde uitnodigingskader met voorwaarden. Daar hoort ook bij dat met netwerkbedrijf Stedin wordt besproken of de voorstellen passen binnen de beschikbare capaciteit voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Op basis hiervan beslist het college later dit jaar welke voorstellen verder uitgewerkt kunnen worden. Ook beslist het college dan of er een tweede ronde komt waarin initiatiefnemers voorstellen kunnen indienen. De aanleg van het energielandschap kan op z’n vroegst in 2022 starten.

Meer informatie over het plan voor het energielandschap en de voorwaarden waaronder initiatiefnemers zich kunnen inschrijven, is te vinden op www.utrecht.nl/rijnenburg.

Terug naar nieuws.